آدرس

اتوبان آزادگان. خروجى رجايى جنوب. بعد از بيمارستان هفتم تير. كوچه على محمديان. پلاك ٤/١. خشكبار كاشانى

تلفن های تماس
021-55222920-10
09912801030

ایمیل
INFO@KASHANINUTS.COM