آشنایی با آجیل چهارشنبه سوری
Read More
آجیل

آشنایی با آجیل چهارشنبه سوری

سنت چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری از کهن ترین رسوم ایرانی است که ایرانیان در آخرین سه شنبه سال آن را در کنار خانواده و فامیل برگزار میکنند. در این شب آداب و رسوم زیادی وجود...

ادامه مطلب