Read More
شیرینی

خواص نبات از دیدگاه طب سنتی

خواص نبات از دیدگاه طب سنتی نبات نوعی قند می باشد که از محلول شدن شکر در آب به شکل بلورهای کریستالی در می آید، اما دارای طبعی گرم می باشد. از منظر طب سنتی،...

ادامه مطلب