گردو یا مغز گردو ایرانی؛ انتخاب با شماست
Read More
آجیل

گردو یا مغز گردو ایرانی؛ انتخاب با شماست

گردو یا مغز گردو ایرانی کشور ما از دیرباز به عنوان خاستگاه انواع گردو ایرانی از شهرتی عالمگیر برخوردار بوده است. در واقع ایران ما به عنوان مهد انواع خشکبار و به خصوص انواع گردو...

ادامه مطلب