خواص فوق العاده و بیشمار گل سرخ
Read More
دمنوش

خواص فوق العاده و بیشمار دمنوش گل سرخ

گل سرخ حدود 5 هزار سال است که بشر به خواص گل محمدی پی برده است. در ایران و چین باستان از این گل برای درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می شده است. تحقیقات...

ادامه مطلب